Επιλογή έργων / Τριάρχου, Λάζαρος Κ. [Μεταφραστής]