Οικονομικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλάδα : οι προκλήσεις στις αρχές του 21ου αιώνα - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2005

  1. Έκδοση
  2. Αργείτης, Γεώργιος
  3. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2005
  4. 306 σελίδες 24 εκατοστά
  5. 960-402-207-5, 978-960-402-207-6
  6. Περιέχει βιβλιογραφίες
    • Περιέχει κείμενα των: Κωνσταντίνος Αλεξίου, Βασίλης Αράπογλου, Γιώργος Αργείτης, Χριστίνα Καρακιουλάφη, Ανδρέας Μοσχονάς, Ευάγγελος Νικολαΐδης, Χρίστος Παπαθεοδώρου, Μαρία Πετμεζίδου, Γιώργος Στασινόπουλος, Γιώργος Χάλαρης
    • Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών και ειδικότερα στη δεκαετία του 1990 στην ελληνική οικονομία και κοινωνία σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις και μεταβολές, που έχουν σε σημαντικό βαθμό διαμορφώσει τις σημερινές δομές, σχέσεις, συμπεριφορές και αντιθέσεις. Παρά ταύτα, στη χώρα μας οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας, πολύ περισσότερο κριτικής έρευνας. Αυτό που επιχειρούμε στις γραμμές αυτού του βιβλίου είναι να τοποθετήσουμε τις επιλογές οικονομικής πολιτικής και την οικονομική διαχείριση της χώρας τις τελευταίες δύο δεκαετίες μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης, ώστε να αναδειχθούν τα θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά ελλείμματα των επιλογών αυτών και η αναγκαιότητα αλλαγής φιλοσοφίας της ασκούμενης πολιτικής. Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην αντιπαράθεση αντιλήψεων και προσεγγίσεων, όσον αφορά ορισμένα από τα κύρια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας, ώστε να εμπλουτιστεί ο δημόσιος διάλογος με νέες ιδέες και αξίες.