1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μπιτζένης, Αριστείδης Π.
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2014
  5. 773 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
  6. 9789603519591
  7. HC401.B588 2014
    • "Θέματα που εξετάζονται: Το οικονομικό περιβάλλον των Βαλκανίων, η μετάβαση των βαλκανικών χωρών στην οικονομία της αγοράς, στάδια και ρυθμός μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, η οικονομική ανάπτυξη των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, οι προοπτικές ένταξης των βαλκανικών χωρών στην ΕΕ αλλά και στην ΟΝΕ, η ιδιωτικοποίηση-αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων στην ΝΑ Ευρώπη, Παγκοσμιοποίηση, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην ΝΑ Ευρώπη, το μακροοικονομικό περιβάλλον της ΝΑ Ευρώπης τα τελευταία 20 χρόνια (στατιστικοί πίνακες μέχρι και το 2013), οι EBRD Transition Indicators-Δείκτες Μετάβασης για όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια, 26 case studies για όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη."