Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση - 1η έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2001

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Baker, Colin (1949-)
 4. Αλεξανδροπούλου, Αρχοντούλα Χ. (1976-)
 5. Δαμανάκης, Μιχάλης
 6. 1η έκδοση
 7. Αθήνα: Gutenberg, 2001
 8. 638 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 9. Διαπολιτισμική παιδαγωγική ; 6.
 10. 9789600108880, 9600108889
 11. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 12. LC3715.B3516 2001
  • Η σταδιακή δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού-πολυγλωσσικού, αλλά οικονομικά και πολιτικά ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, οι μαζικές μετακινήσεις των πληθυσμών και η μαζική είσοδος μέρους αυτών των πληθυσμών στην Ελλάδα, αλλά και η πολυάριθμη, διπολιτισμική-διγλωσσική ελληνική διασπορά καθιστούν τα ζητήματα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης επίκαιρα όσο ποτέ στην Ελλάδα. Εντούτοις η σχετική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, η εγχώρια εμπειρία και γνώση και γενικά ο σχετικός επιστημονικός λόγος υστερούν σημαντικά. Ο παρών τόμος έρχεται, λοιπόν, να συμβάλει στον περιορισμό του υπάρχοντος ελλείμματος και να δώσει βασικές πληροφορίες και γνώσεις σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε πανεπιστημιακούς δασκάλους που ασχολούνται με θέματα διγλωσσίας και με τη διγλωσσική και διπολιτισμική εκπαίδευση.[...]

   Biblionet