Καμχής, Μάριος (1946-) [Συγγραφέας]. Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006

 1. Work (Individual)
 2. Ελληνικά
  • Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει σημαντικά. Το 1986 υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς των κρατών-μελών η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Ήταν, μετά τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957, ένα νέο ξεκίνημα για την ανέγερση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς αποτέλεσε, όχι μόνο το προγραμματικό πλαίσιο για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και το πρώτο στρατηγικό σχέδιο για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου: ένα σχεδιαστικό εγχείρημα μεγάλης κλίμακας.
   Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγεται μπροστά μας πολύ διαφορετική από αυτή που θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από είκοσι ή πενήντα χρόνια, αλλά και πολύ πιο αβέβαιη. Η μελλοντική μορφή του ευρωπαϊκού χώρου θα εξαρτηθεί από τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης, την επιλογή του συστήματος λειτουργίας της και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει, νέες εσωτερικές και εξωτερικές, προκλήσεις σ’ ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.
   Ο συγγραφέας εξετάζει τις μεταλλαγές του ευρωπαϊκού χώρου την περίοδο 1986-2006, τις ιδιαιτερότητές του και τις διαδικασίες σχεδιασμού του. Παρουσιάζονται οι πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και αναλύονται οι επιπτώσεις των κοινοτικών πολιτικών στο χώρο: περιφερειακή πολιτική, διασυνοριακή χωρική συνεργασία και πολεοδομικός σχεδιασμός, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, κοινή γεωργική πολιτική και περιβάλλον.
   Εμπλουτισμένο με χάρτες, διαγράμματα και πλούσιο υλικό, το βιβλίο αποτελεί μια πλήρη και ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Biblionet