1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κάκουρος, Ε. (Ευθύμιος) | Μανιαδάκη, Κ. (Κατερίνα)
  4. 2η έκδοση
  5. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003
  6. 487 σελίδες ; 25 εκ.
  7. 9604020390
  8. RJ499.K35 2003