Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων : αναπτυξιακή προσέγγιση - 2η έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003

  1. Έκδοση
  2. Κάκουρος, Ε. (Ευθύμιος) | Μανιαδάκη, Κ. (Κατερίνα)
  3. 2η έκδοση
  4. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003
  5. 487 σελίδες ; 25 εκ.
  6. 9604020390