1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Δημητρίου, Σωτήρης Θ. (1925-)
  2. Ελληνική
    1. Βία