Οικονομία και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα Β' τόμος - Αθήνα: Διόνικος, 2004

 1. Manifestation
 2. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
 3. Αθήνα: Διόνικος, 2004
 4. 312 σελίδες ; 24 εκατοστά
 5. 9608788471, 9608788455 (set)
 6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
cover
  • Β’ Μέρος -- Ελληνική αγροτική οικονομία: σημερινή πραγματικότητα και μελλοντικές προοπτικές / 
   Ναπολέων Μαραβέγιας -- Βιομηχανική πολιτική και απασχόληση / Μαρία Καραμεσίνη --
   Η πολιτική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στην Ελλάδα / Ιωάννης Χαντζηκιάν --
   Η σημασία των κοινοτικών πόρων για την ελληνική οικονομία / Ιωάννης Βαβούρας και Γεώργιος Παπαϊωάννου
   -- Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διαρθρωτικά ταμεία και η Ελλάδα, 1981-2004
   / Ζαχαρίας Δεμαθάς -- Μια επισκόπηση της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα / Γεώργιος Κορρές
   και Γεώργιος Τσομπάνογλου -- Παραοικονομία: η παρατηρούμενη αλλά μη καταγραφόμενη οικονομική δραστηριότητα
   και οι σχέσεις της με τη διαφθορά / Ιωάννης Βαβούρας και Γιώργος Μανωλάς -- Οικονομική πολιτική στην
   Ελλάδα, 1974-2000: εθνικοποιήσεις, κρατική παρέμβαση ή οικονομία της αγοράς; / Παναγιώτης Λιαργκόβας και Βασίλης Πατρώνης --
   Η οικονομική εξουσία στη μεταπολεμική Ελλάδα: κρατικές τράπεζες και βιομηχανία / Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
   -- Οι ελληνικοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί / Μιχάλης Ζουμπουλάκης και Νίκος Κυριαζής -- Ο αμυντικός κρατισμός
   της δεκαετίας του ’80 στο παράδειγμα των προβληματικών επιχειρήσεων / Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος --
   Η ελληνική χημική βιομηχανία τη μεταπολεμική περίοδο
   / Στάθης Τσοτσορός και Στάθης Λιδωρίκης -- Η οικονομική πολιτική στη μεταπολεμική Ελλάδα:
   προβλήματα, προσεγγίσεις και πολιτικές / Μιχάλης Ψαλιδόπουλος -- Οικονομία και πολιτική την περίοδο
   της στρατιωτικής δικτατορίας (1967-1974) / Ηλίας Νικολόπουλος -- Πολιτική και οικονομία τη δεκαετία του ’80.
   Ανταγωνισμός ή συμπληρωματικότητα κράτους και κεφαλαίου; / Νίκος Τράντας -- Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα.
   Κοινωνικό κίνημα ή κρατικός κορπορατισμός; / Δημήτρης Καπογιάννης -- Παράρτημα: Ένα περίγραμμα
   για την κατανόηση της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας του 19ου αιώνα / Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος.