1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Φλωράτου, Μαρία Μάρθα
  4. [3η έκδοση αναθεωρημένη]
  5. Αθήνα: Οδυσσέας, 1996
  6. 238 σελίδες ; 28 εκ.
  7. 9602101342
  8. LC4704.P455 1996