Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεμπελιά : διδακτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολείο και στο σπίτι σε ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία - [3η έκδοση αναθεωρημένη]. - Αθήνα: Οδυσσέας, 1996

  1. Έκδοση
  2. Φλωράτου, Μαρία Μάρθα
  3. [3η έκδοση αναθεωρημένη]
  4. Αθήνα: Οδυσσέας, 1996
  5. 238 σελίδες ; 28 εκ.
  6. 9602101342