Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη : πολιτική υποδομών μεταφορών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Διόνικος, 2007

  1. Manifestation
  2. Χριστοφάκης, Μανώλης Σ.
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Διόνικος, 2007
  5. 160 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
  6. 9789606619359
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες [155]-160.
cover
    • Πρόλογος -- Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 1. Έννοια και κατηγορίες υποδομών - Οι υποδομές μεταφορών -- Κεφάλαιο 2. Υποδομές μεταφορών και περιφερειακή ανάπτυξη -- Κεφάλαιο 3. Η εξέλιξη της εθνικής και της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της Ελλάδας και ο ρόλος των υποδομών μεταφορών -- Κεφάλαιο 4. Το σύστημα μεταφορών στην Ελλάδα -- Κεφάλαιο 5. Η πολιτική μεταφορών της Ευρωπαίκής Ένωσης -- Κεφάλαιο 6. Η πολιτική και ο προγραμματισμός για τις υποδομές μεταφορών στην Ελλάδα -- Κεφάλαιο 7. Οι χωροταξικές και αναπτυξιακές επιδράσεις των υποδομών μεταφορών στην Ελλάδα -- Βιβλιογραφία