Χριστοφάκης, Μανώλης Σ.

  1. Person
  2. Male
  3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  4. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  5. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
portrait
    • Ο Μανώλης Χριστοφάκης, είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1994). Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην περιφερειακή ανάπτυξη (1996) και είναι διδάκτορας οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης (2000). Είναι Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα που διδάσκει αναφέρονται στην Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική, στον Περιφερειακό Προγραμματισμό και στην Πολιτική Μεταφορών. Από το 2005 διδάσκει επίσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου", του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το αντικείμενο των μεθόδων και τεχνικών του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού. Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε βιβλία, συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα σχετικά με την Περιφερειακή και την Τοπική Ανάπτυξη, τον Περιφερειακό Προγραμματισμό, την Πολιτική των Μεταφορών και την Πολιτική για την Καινοτομία. Έχει συνεργασθεί με το Economic and Social Cohesion (Ε.SO.C.) Laboratory του European Institute της London School of Economics (L.S.Ε.) και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, με πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό έργο στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

      Biblionet