Η μουσική στην Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2005

  1. Manifestation
  2. Σιώψη, Αναστασία Α.
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2005
  5. 409 σελίδες, [8] φύλλα με πίνακες : εικονογράφηση, μουσική ; 24 εκ.
  6. 9604022172