Φερώνας, Ανδρέας (1970-)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 1970
 4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 5. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 6. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
portrait
  • Ο Ανδρέας Φερώνας είναι ειδικός επιστήμονας για την κοινωνική πολιτική, στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Διδάσκει τα μαθήματα "Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική" και "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης" στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου "Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε Ευρώπη και Ελλάδα", Σάκκουλας, Αθήνα, 2004.

   Φερώνας, Ανδρέας