1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αγιακλόγλου, Χρήστος Ν.
    2. Οικονόμου, Γεώργιος Σ.
  3. 2η έκδοση
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2004