1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ντεβέ, Μαρία
  2. Εσερίδου, Δέσποινα
  3. Κατσογιάννη, Ειρήνη
  4. Μισουρίδου, Ευδοκία
  5. Καπράλος, Γιώργος
  6. Ρότσικα, Βασιλική
  7. Νικολαΐδου, Μαργαρίτα
  8. Μπακομήτρου, Φλωρεντία
  9. Κουλιεράκης, Γεώργιος
  10. Αθανασοπούλου, Ελένη
  1. Ποταμιάνος, Γρηγόρης Α.
  2. Αναγνωστόπουλος, Φώτιος
  1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός) [Παπαζήσης], 2011
  1. Εισαγωγή -- Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση: το παράδειγμα του Κέντρου 
   Ημέρας -- Το έργο του ψυχολόγου στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
   -- Ο ρόλος του θεραπευτή στην απεξάρτηση του αλκοόλ -- Η θέση και η λειτουργία του κλινικού ψυχολόγου
   στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου (ΨΝΑ) -- Το έργο του κλινικού ψυχολόγου με παιδιά και εφήβου
   σε ένα Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας -- Το έργο του κλινικού ψυχολόγου στο πλαίσιο ενός Κέντρου Ημέρας
   για παιδιά με αυτισμό -- Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου
   -- Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στα καταστήματα κράτησης.