1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Vernier, Bernard (1940-)
  2. Γαλλική
    1. Ελλάδα