Συστήματα αυτόματου ελέγχου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαλατέστας, Παντελής (1959-)
 2. 2013
 3. Ελληνική
  1. Αυτόματος έλεγχος -- Προβλήματα, ασκήσεις κλπ.
  2. Αυτόματος έλεγχος
  3. Ανάλυση συστημάτων
  4. Αυτοματισμός