1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Heiden, Lynda A.
  2. Hersen, Michel
  1. Καλαντζή-Αζίζι, Αναστασία
  2. Αναγνωστόπουλος, Φώτιος
  1. Αθήνα: Πεδίο, 2011