1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2019
  3. Αγγλικά
    • Το βιβλίο περιέχει κεφάλαια από τις κάτωθι πρωτότυπες εκδόσεις: English for economics in higher education studies / Mark Roberts, ISBN:978-1-85964-448-5, Copyright 2012 -- English for management studies in higher education studies / Tony Corballis and Wayne Jennings, ISBN: 978-1-85964-440-9, Copyright 2009 -- English for accountancy in higher education studies / Roger Scott and John Adams, ISBN: 978-1-85964-559-7, Copyright 2015 -- English for banking in higher education studies / Marie McClisky, ISBN: 978-1-85964-935-0, Copyright 2008 -- English for ICT studies in higher education studies / Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh and Carol Tabor, ISBN: 978-1-85964-519-2, Copyright 2011.