1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Λευκωσία, 2014
  4. 106 σελίδες : εικόνες, πίνακες