1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κέφης, Βασίλειος Ν.
  1. Λένου, Φανή
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Κριτική, 2005
  1. aντί προλόγου

   πρόλογος

   κυριότερες συντομογραφίες

   ευρετήριο διαγραμμάτων - πινάκων

   1: επιχείρηση και περιβάλλον

   2: βασικές αρχές του μάνατζμεντ

   3: επιστημονική διοικήσει

   4: προγραμματισμός - λήψη αποφάσεων - προϋπολογισμός

   5: οργάνωση - συντονισμός

   6: ηγεσία

   7: ηγεσία και καινοτομία

   8: στελέχωση

   9: υποκίνηση - παρακίνηση

   10: αναφορά - επικοινωνία

   11: έλεγχος

   12: επιχειρηματική ηθική

   13: διοίκηση αλλαγών

   14: επιχειρηματικότητα

   15: διοίκηση ολικής ποιότητας

   γλωσσάριο κυριοτέρων εννοιών

   βιβλιογραφία

   α. ελληνική

   β. ξένη

                 

                 

   Politeianet
Εξώφυλλο έκδοσης