1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Borjas, George J. (1950-)
    1. Παπαδάκου, Μόνα
    1. Ζαρίφη, Μαρία
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Κριτική, 2003
Εξώφυλλο έκδοσης