Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Γέμτος, Θεοφάνης
  2. Καβαλάρης, Χρήστος (1969-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
 5. 258 σελίδες : εικόνες, πίνακες, γραφήματα
 6. 9789606034367
  1. 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ: Εισαγωγή 
   2. Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος 
   3. Μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων και εχθρών των φυτών 
   4. Μηχανήματα αραιώματος των φυτών 
   5. Ειδικά μηχανήματα για οπωροκηπευτικά και πάρκα 
   6. Μηχανήματα Φυτοπροστασίας 
   7. Μηχανήματα για την εφαρμογή αρδευτικού νερού