1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γέμτος, Θεοφάνης
  2. Καβαλάρης, Χρήστος (1969-)
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Γεωργική μηχανική
  1. Το βιβλίο θα καλύψει ένα κενό που υπάρχει σήμερα στα βιβλία Γεωργικής Μηχανολογία δηλαδήτη μέρος των Μηχανημάτων καλλιεργητικών φροντίδων δηλαδή των μηχανημάτων εφαρμογής θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος (λιπασματοδιανομείς, κπροδιανομείς), τα μηχανήματα ελέγχου των ζιζανίων μηχανικά (σκαλιστήρια), μηχανήματα για μηχανικό αραίωμα, τα μηχανήματα φυτοπροστασίας (ψεκαστικά, επιπαστήρες, μηχανήματα εφαρμογής κοκκωδών φρμάκων)
  1. Κάλλιπος