1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Healy, Mary
    1. Πελεκάνης, Ιάκωβος
    1. Παπαδοπούλου, Δέσποινα (1964-)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Τόπος (Εκδοτικός οργανισμός), 2017