1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σαπουντζάκη, Καλλιόπη | Δανδουλάκη, Μιράντα
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 456 σελίδες : εικόνες
  6. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
  7. 978-960-603-305-6
    • 1. Κίνδυνοι και Καταστροφές: Εισαγωγή 2. Οι όροι και τα θεωρητικά εργαλεία του πεδίου της διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών: Διεπιστημονικότητα ή βαβέλ; 3. Προσδιορισμός, εκτίμηση και χαρτογράφηση της επικινδυνότητας και της έκθεσης 4. Μεθοδολογίες προσέγγισης και χαρτογράφησης της τρωτότητας – Μέτρα μείωσής της 5. Αναζήτηση της προσαρμοστικότητας, του επιχειρησιακού αγνώστου κατά της τρωτότητας 6. Αντίληψη κινδύνου – Μέθοδοι προσέγγισης και η σημασία της για τη διαχείριση κινδύνων 7. Προσεγγίσεις του κινδύνου – Η μετάβαση από τη διαχείριση στη διακυβέρνησή του 8. Αντί επιλόγου: Από το παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον των κινδύνων και των καταστροφών