1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αναγνώστου-Δεδούλη, Άρτεμις
    2. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα (1962-)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2016