Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής : ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρίση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα (1962-)
  2. Αναγνώστου-Δεδούλη, Άρτεμις
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2016