Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα (1962-)

  1. Πρόσωπο