Τα μοντέλα κατ' οίκον φροντίδας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας : η μεταρρύθμιση των κοινωνικών πολιτικών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αμίτσης, Γαβριήλ Ν.
  1. Στεργίου, Άγγελος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2013
 5. 382 σελίδες : πίνακες
 6. 9789600227680