1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αμίτσης, Γαβριήλ Ν.
    1. Στεργίου, Άγγελος
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2013