1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-)
    1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 2001
εξώφυλλο της έκδοσης