Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική ζωή της Τουρκίας και της Ελλάδας : συγκριτική ανάλυση των μεταπολεμικών στρατιωτικών επεμβάσεων, 1945-1980 - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 2001

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καραμπελιάς, Γεράσιμος (1964-)
    1. Αθήνα
    1. Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2001
εξώφυλλο της έκδοσης