1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σαραφόπουλος, Νίκος (1954-)
 2. Ελληνική
  1. Εργασία και εργαζόμενοι -- Μέτρα ασφάλειας
  2. Υγεία και υγιεινή -- Εργασία και εργαζόμενοι
  3. Υγιεινή της εργασίας
  4. Βιομηχανική υγιεινή