Οδηγός υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας - Αθήνα: Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός), 2002

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σαραφόπουλος, Νίκος (1954-)
    1. Αθήνα
    1. Μεταίχμιο (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2002