Το management στον αγροτικό τομέα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Μαρτίκα-Βακιρτζή, Μαρία
  2. Ελληνική
    1. Στρατηγικός σχεδιασμός
    2. Γεωργία -- Διοίκηση και οργάνωση
    1. 512285 ⟶ Πατήστε εδώ