Το management στον αγροτικό τομέα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα (Εκδοτικός οργανισμός), 2008

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μαρτίκα-Βακιρτζή, Μαρία
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Γράφημα (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2008