1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 1894
  4. GRC
  5. Βενιζέλος, Σοφοκλής (1894-1964)
  6. Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ. (1864-1936)
  7. Οικογένεια Ελευθερίου Βενιζέλου