1. Πρόσωπο
 2. 03 Νοεμβρίου 1894
 3. 07 Φεβρουαρίου 1964
 4. Χανιά, Κρήτη
 5. Χανιά, Κρήτη
 6. Έλληνας
  1. Βενιζέλου - Κατελούζου, Μαρία
  2. Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ. (1864-1936)
  1. Οικογένεια Ελευθερίου Βενιζέλου