Η θεσμική διαδρομή της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βενετσανοπούλου, Μαρία Γ.
  1. Αθήνα
  2. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2002