1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Βενετσανοπούλου, Μαρία Γ.
    1. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2002