Από το λόγο στη συνείδηση του λόγου : έκθεση, ανοιχτή πληγή - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας (Εκδοτικός οργανισμός), 1995

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Τσολάκης, Χρίστος Λ.
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Βάνιας (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 1995