1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δράκος, Γεώργιος Δ. (1947-)
 2. Ελληνική
  1. Παιδιά με ειδικές ανάγκες -- Εκπαίδευση
  2. Διαταραχές λόγου στα παιδιά
  3. Διαταραχές ομιλίας στα παιδιά
  4. Θεραπεία ομιλίας για παιδιά
  1. Η Ειδική Παιδαγωγική των προβλημάτων του λόγου και της ομιλίας είναι η επιστήμη της θεωρίας και της πράξης, που μέσα από παιδοψυχολογικές (λογοπαιδεία) και θεραπευτικές (λογοθεραπεία) διαδικασίες, έχει ως στόχο την άμβλυνση, βελτίωση και εξάλειψη γλωσσικών προβλημάτων (δυσλειτουργιών-διαταραχών), τα οποία εμποδίζουν την επικοινωνία, τη μάθηση και γενικότερα την απρόσκοπτη πορεία του παιδιού στο σχολείο και την κοινωνία. Ο συγγραφέας προσδιορίζει από ιστορική, θεωρητική και συστημική σκοπιά το επιστημονικό πεδίο, ενώ επιχειρεί με «έντιμο τρόπο» να παράσχει τη δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και γονείς να κατανοήσουν τα γλωσσικά προβλήματα έτσι που, μέσα από την αγωγή, την εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη και με τη συνδρομή της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής, να συντελείται σε μεγάλο βαθμό η αποκατάσταση των παιδιών αυτών. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

   Politeianet