Αν χρειαστώ περισσότερη βοήθεια;

Από την επιλογή «Επικοινωνία», μπορείτε να στείλετε προς τους διαχειριστές του συστήματος μηνύματα που σχετίζονται με την χρήση της Πολυτροπικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης AMELIB. Η λειτουργία αυτή αποτελείται από 3 υποχρεωτικά πεδία, το Όνομα του Χρήστη (Το όνομά σας), την ηλεκτρονική του διεύθυνση (Η διεύθυνση e-mail σας) και το πεδίο περιγραφής του μηνύματος (Μήνυμα).

Πώς επιλέγω γλώσσα;

Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα που θα εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με την Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELIB.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 γλωσσών: της αγγλικής γλώσσας και της ελληνικής. Ως προεπιλεγμένη τιμή γλώσσας έχει οριστεί η ελληνική γλώσσα.

 

 

Πώς επικοινωνείτε μαζί μας

Από την επιλογή «Επικοινωνία», μπορούν να δουν την παρακάτω οθόνη και να στείλουν προς τους διαχειριστές του συστήματος μηνύματα που σχετίζονται με την χρήση της Πολυτροπικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης AMELIB. Η λειτουργία αυτή αποτελείται από 3 υποχρεωτικά πεδία, το Όνομα του Χρήστη (Το όνομά σας), την ηλεκτρονική του διεύθυνση (Η διεύθυνση e-mail σας) και το πεδίο περιγραφής του μηνύματος (Μήνυμα).

 

Διαβάζοντας ένα βιβλίο DAISY χρησιμοποιώντας το AMIS

Άνοιγμα βιβλίου

Θα χρειαστείτε εγκατεστημένο το AMIS και ένα βιβλίο DAISY.

Τρέξτε το AMIS.

Πατήστε Ctrl+O για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου για άνοιγμα αρχείου. Επιλέξτε το φάκελο του βιβλίου. Επιλέξτε να ανοίξετε το αρχείο package που εμφανίζεται.

Το AMIS φορτώνει το αρχείο.

Βασική πλοήγηση

Με το άνοιγμα του βιβλίου αρχίζει η αναπαραγωγή του. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή πατήστε space. Το ίδιο για να την ξαναρχίσετε.

Οδηγίες για εγκατάσταση AMIS και εγκατάσταση φωνής

 

Εγκατάσταση του AMIS

Για να ανοίξετε ένα βιβλίο DAISY θα χρειαστείτε ένα DAISY player. Υπάρχουν συσκευές  και λογισμικά αναπαραγωγής βιβλίων DAISY. Προτείνουμε το AMIS (Adaptive Multimedia Information System) που είναι δωρεάν λογισμικό. Λεπτομέρειες για το AMIS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.daisy.org/amis/amis-daisy-2.02-daisy-3-playback-software.