Εκπαίδευση στη δημιουργία προσβάσιμων τεκμηρίων

Συνημμένα: 

Πώς ζητάμε το ηλεκτρονικό αρχείο από τον εκδότη;

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ Β 2065 24.10.2007) ακολουθούμε μία διαδικασία 3 βημάτων. 

Νομικό πλαίσιο

Διεθνές Πλαίσιο

 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), 285 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν προβλήματα όρασης: 39 εκατομμύρια είναι τυφλοί και 246 εκατομμύρια έχουν μειωμένη όραση. Η Παγκόσμια Ένωση Τυφλών αναφέρει ότι στην Ευρώπη μόνο το 5 % των δημοσιευμένων βιβλίων είναι διαθέσιμο σε προσβάσιμο μορφότυπο για τα άτομα με εντυπο-αναπηρία, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες – όπου ζει περίπου το 90 % των ατόμων με μειωμένη όραση – το ποσοστό αυτό είναι μόλις 1 %.

 

Συνημμένα: 

Τι κάνουμε αν δεν βρούμε το έργο από τον εκδοτικό οίκο;

Τι κάνουμε αν δεν βρούμε το έργο από τον εκδοτικό οίκο;

Σάρωση!

 

Στην περίπτωση που ο εκδοτικός οίκος δεν διαθέτει το έργο σε ψηφιακή μορφή ή δεν μας παραχωρείται με βάση το νόμο 4672 (2020), προχωράμε σε σάρωση του κειμένου.