Η ψηφιακή τράπεζα της AMELib διαθέτει διάφορους τύπους προσβάσιμων μορφότυπων, όπως doc, pdf, epub, daisy και mp3.

Το περιεχόμενο ενός έργου μπορεί να αποδίδεται από πάνω από έναν μορφότυπο.

Το πιο πολύτιμο για την προσαρμογή σε περισσότερους εντυποανάπηρους αναγνώστες είναι το ανοιχτό και δομημένο αρχείο κειμένου.

Από αυτό ουσιαστικά μπορούμε να παράγουμε πληθώρα προσβάσιμων μορφότυπων.

Το Δίκτυο της AMELIB (ΣΕΑΒ) – ως παραγωγός προσβάσιμων μορφότυπων, μάλιστα, αξιοποιεί όλες τις ελεύθερες (free) εφαρμογές παραγωγής προσβάσιμων μορφότυπων και αξιολογησής τους  της παγκόσμιας κοινοπραξίας «The DAISY Consortium» (https://daisy.org/) και παρακολουθεί ανελλιπώς τις εκπαιδευτικές ενότητες της, που αφορούν και τις τεχνολογικές εξελίξεις στα θέματα προσβασιμότητας.

Παρακάτω σύντομα θα διατίθενται οι τελευταίες θεματικές οδηγίες παραγωγής προσβάσμων μορφότυπων.


Δημιουργία PDF αρχείου: ψηφιοποίηση έντυπου υλικού, εφόσον το τεκμήριο δε διατίθεται σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή

Μετατροπή PDF αρχείου σε DOC

Επιμέλεια DOC αρχείου

Παραγωγή E-PUB αρχείου

Παραγωγή DAISY book

Παραγωγή ηχητικών αρχείων

Παραγωγή έτοιμου προς εκτύπωση Braille κειμένου (Braille-ready)

Παραγωγή PDF αρχείου με δομημένο περιεχόμενο και αναγνώριση χαρακτήρων


Προγράμματα ανάγνωσης οθόνης