Πώς εγγράφομαι στην AMELib

Η Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELIB δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα προσωποποιημένης πρόσβασης στο σύστημα. Για να επιτευχθεί η προσωποποιημένη πρόσβαση αρκεί να γίνει εγγραφή του χρήστη στην Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELIB.

Από το Μενού «Ξεκινήστε», ένας νέος χρήστης επιλέγει το «Εγγραφή».

Ο χρήστης πρέπει να εισάγει στα αντίστοιχα πεδία, Όνομα, Επίθετο, Φορέα στον οποίο ανήκει και θα εξετάσει το αίτημα του, τηλέφωνο, την ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και κάποιες επιπλέον πληροφορίες και τέλος να αποδεχτεί του όρους χρήσης και να πατήσει το «Δημιουργία λογαριασμού».

εικόνα περιγραφής της φόρμας εγγραφής

Στη συνέχεια τα στοιχεία του χρήστη εξετάζονται από τον αρμόδιο φορέα και στη περίπτωση που εγκριθεί η αίτησή του, του αποστέλλονται με email το όνομα χρήστη και ο κωδικός τον οποίο μπορεί να αλλάξει μετά την πρώτη είσοδό του στο σύστημα.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη