Πως διαμορφώνω το λογαριασμό μου;

Εφόσον εισέλθετε με τα προσωπικά σας στοιχεία στη «Περιοχή Χρηστών», μπορείτε να εκτελέσετε μια σειρά από λειτουργίες, οι περισσότερες από τις οποίες περιγράφονται παρακάτω.

  • Από την καρτέλα «Προβολή» μπορείτε να δείτε πληροφορίες που σχετίζονται με το ιστορικό αναζητήσεων και πρόσβασης στην «Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELIB».
  • Από την καρτέλα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας στοιχεία, να αλλάξετε το Συνθηματικό εισόδου στο σύστημα, να αλλάξετε την γλώσσα επικοινωνίας, να ανεβάσετε προσωπική φωτογραφία στην εφαρμογή, να ρυθμίσετε τον τύπο της ζώνης ώρας κλπ.
  • Από την καρτέλα «ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ» μπορείτε να διαχειριστείτε ένα σετ συντομεύσεων, είτε επιλέγοντας από τις προκαθορισμένες τιμές που δίνει το σύστημα είτε ορίζοντας νέες τιμές.
  • Τέλος από την καρτέλα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους διαχειριστές  της «Πολυτροπικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης AMELIB».