Πώς επιλέγω γλώσσα;

Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα που θα εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με την Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELIB.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 γλωσσών: της αγγλικής γλώσσας και της ελληνικής. Ως προεπιλεγμένη τιμή γλώσσας έχει οριστεί η ελληνική γλώσσα.