Πώς συνδέομαι στην AMELib

Η Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELIB δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα προσωποποιημένης πρόσβασης στο σύστημα. Για να επιτευχθεί η προσωποποιημένη πρόσβαση αρκεί να πραγματοποιήσετε πιστοποιημένη είσοδο στην Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELIB.

Από την επιλογή «Είσοδος Χρηστών», ο χρήστης εισάγει το «Όνομα Χρήστη» και το «Συνθηματικό» και επιλέγει «Είσοδος»

Ο χρήστης στη συνέχεια έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (αναζήτηση στο κατάλογο, μεταφόρτωση τεκμηρίων).