Διαβάζοντας ένα βιβλίο DAISY χρησιμοποιώντας το AMIS

Άνοιγμα βιβλίου

Θα χρειαστείτε εγκατεστημένο το AMIS και ένα βιβλίο DAISY.

Τρέξτε το AMIS.

Πατήστε Ctrl+O για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου για άνοιγμα αρχείου. Επιλέξτε το φάκελο του βιβλίου. Επιλέξτε να ανοίξετε το αρχείο package που εμφανίζεται.

Το AMIS φορτώνει το αρχείο.

Βασική πλοήγηση

Με το άνοιγμα του βιβλίου αρχίζει η αναπαραγωγή του. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή πατήστε space. Το ίδιο για να την ξαναρχίσετε.

Με τα πάνω και κάτω βέλη μπορείτε να μεταβείτε στα κεφάλαια και στα υποκεφάλαια του βιβλίου. Με τα αριστερά και δεξιά βέλη μπορείτε να μετακινηθείτε από παράγραφο σε παράγραφο. Δεν γίνεται πλοήγηση σε μεμονωμένες προτάσεις.

Για πλοήγηση σε συγκεκριμένες σελίδες πατήστε Ctrl+G και εισάγετε τον αριθμό της σελίδας ή μεταβείτε σε κάποια προηγούμενη ή επόμενη σελίδα με Ctrl και αριστερό ή δεξί βέλος.

Αναζήτηση κειμένου γίνεται με Ctrl+F.

Αν χρησιμοποιείτε την πλαϊνή μπάρα πλοήγησης (περιεχόμενα, σελίδες, υποσημειώσεις, και άλλα στοιχεία του βιβλίου) μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή με Ctrl+N και αν θέλετε να επιστρέψετε στο κείμενο χρησιμοποιείτε Ctrl+T.

Αναπαραγωγή

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής χρησιμοποιείτε Ctrl και + ή -. Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη ταχύτητα επιλέξτε Ctrl+0.

Για αυξομείωση της έντασης του ήχου χρησιμοποιήστε Ctrl και το πάνω ή κάτω βέλος.

Εμφάνιση

Από το μενού view (Alt+V) και επιλέξτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Περισσότερες συντομεύσεις μπορείτε να βρείτε στο http://www.daisy.org/amis/documentation/keyboard-shortcuts