Αναγνώστες DAISY

Αναγνώστες EPUB

Μετατροπείς Κειμένου σε Ομιλία

eSpeak is an open source....

Αναγνώστες Οθόνης

NVDA (NonVisual Desktop Access) is a free “screen reader” which enables blind and vision impaired people to use computers. It reads the text on the screen in a computerised voice. You can control what is read to you by moving the cursor to the relevant area of text with a mouse or the arrows on your keyboard.

(Source: http://www.nvaccess.org/)