Τι κάνουμε αν δεν βρούμε το έργο από τον εκδοτικό οίκο;

Τι κάνουμε αν δεν βρούμε το έργο από τον εκδοτικό οίκο;

Σάρωση!

 

Στην περίπτωση που ο εκδοτικός οίκος δεν διαθέτει το έργο σε ψηφιακή μορφή ή δεν μας παραχωρείται εντός του οριζόμενου από την Υπουργική Απόφαση διαστήματος (30 ημέρες), προχωράμε σε σάρωση του κειμένου.